naar hoofdpagina

Medezeggenschapsraad

De MR streeft naar:

  • professionele ontwikkeling van de school waarin de identiteit van de school een heldere plaats inneemt en waar de ontwikkeling van ieder kind centraal staat
  • een goed beschermde en gefaciliteerde positie van de leerkrachten op de school
  • een heldere communicatie tussen de school en de ouders

In het Jaarplan 2015-2016 vindt u de speerpunten van de MR voor dit jaar. De leden van de MR vinden het belangrijk om gevoed te worden door hun achterban, de ouders van de school, en de leerkrachten. 

Als u vragen heeft of u wilt een bepaald onderwerp of voorstel onder de aandacht brengen, stuurt u dan een mail naar mr.julianaschool.gouda@gmail.com. Natuurlijk kunt u een MR lid ook mondeling even aanspreken.

 

Oudergeleding: Bram Kerssen, Chantal Mahieu (penningmeester), Martien Nolles, Mirjam Prinsen (voorzitter), Zamire Wiedlewsky

Personeelsgeleding: Liesbeth Domen, Anneke de Groot, Frederike van der Meijden, Tjitkse van der Meulen, Gertrude van Rijn

 

Links:

Inlog afgeschermde MR-omgeving

 

Oudergeleding: Bram Kerssen, Chantal Mahieu (penningmeester), Martien Nolles, Mirjam Prinsen (voorzitter), Zamire Wiedlewsky  Personeelsgeleding: Liesbeth Domen, Anneke de Groot, Frederike van der Meijden, Tjitkse van der Meulen, Gertrude van Rijn